This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
Oznamy

Vážené kolegyne, kolegovia

 Aktív učiteľov slovenčiny si Vás dovoľuje pozvať na okrúhly stôl na tému AKTUÁLNE OTÁZKY VYUČOVANIA SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY, ktorý sa uskutoční v piatok 16. septembra 2011 o 14. h. v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. Na okrúhly stôl sa pozývajú učitelia slovenčiny a jeden učiteľ triednej výučby z každej školy.
 Cieľom okrúhleho stola je vytvoriť priestor pre diskúsiu o vzdelávacích štandardoch zo slovenského jazyka v školskom roku 2011/2012.

 Cestovné trovy sa hradia, preto si treba priniesť účet za palivo alebo autobusový lístok.
S pozdravom,

predsedníčka                                          predsedníčka                      predsedníčka
Výboru pre vzdelávanie NRSNM               ASP                                    AUS
PaedDr. Svetlana Zolňanová,v.r.         Viera Boldocká,v.r.          Mária Andrášiková,v.r.

Pozvánka na pracovné stretnutie Aktívu učiteľov slovenčiny

ktoré sa uskutoční v pondelok 7. februára 2011 o 15. hod. v zborovni Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci.NÁVRH ROKOVACIEHO PROGRAMU:1. Správa o činnosti Aktívu učiteľov slovenčiny na rok 2010
2. Plán práce Aktívu učiteľov slovenčiny na rok 2011
3. Analýza skúšobných testov zo slovenského jazyka na záverečnú skúšku
4. Zbierka úloh zo slovenského jazyka na záverečnú skúšku na zápis na strednú školu v školskom roku 2011/2012
5. Súťaž zo slovenského jazyka
6. Prezentovanie webovej stránky AUS
7. Otázky a návrhy
 

PS:  Cestovné trovy sú hradené, preto si treba priniesť účet za palivo alebo autobusovú kartu.
 

S úctou,

Predsedníčka                                             Predsedníčka                                          Predsedníčka
Výboru pre vzdelávanie NRSNM             ASP                                                          Aktívu učiteľov slovenčiny

PaedDr. Svetlana Zolňanová                   Viera Boldocká                                        Mária Andrášiková

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef12086 #160714090159