This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
Oznamy

Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku (Rumunsko), Asociácia slovenských pedagógov (Srbsko) a Čabianska organizácia Slovákov (Maďarsko) sa uzniesli na tomto štatúte:

Článok 1.

(1)  Zriaďuje sa Cena Samuela Tešedíka (ďalej len cena). Zriaďovateľmi ceny sú Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku (ďalej SEK), Asociácia slovenských pedagógov (ďalej ASP)  a Čabianska organizácia Slovákov (ďalej ČOS).

(2)  Cenu Samuela Tešedíka udeľujú Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov, Čabianska organizácia Slovákov v súčinnosti so Svetovým združením Slovákov v zahraničí (ďalej SZSZ).

(3)  Cena sa udeľuje individuálne:

a)     Slovákom žijúcim v zahraničí;

b)     občanom Slovenskej republiky, ktorí svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispeli k rozvoju slovenského národnostného školstva v zahraničí.

 

Organizátor: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovensko 

Termín: 24. – 26. apríl 2013
Účastníci: učitelia slovenského jazyka, literatúry, dejepisu, občianskej náuky, prípadne ďalších predmetov - v materských, základných a stredných školách z Maďarska, Rumunska, Srbska, Poľska, Ukrajiny, Česka, Chorvátska a ďalších štátov sveta.
Doprava: účastníci sa dopravia do Žiliny, v prípade ich príchodu do Bratislavy je možné bezplatne poskytnúť na požiadanie autobus na dovoz do Žiliny a zo Žiliny do Bratislavy
Počas konferencie organizátor zabezpečí bezplatne účastníkom dopravu, ubytovanie, stravu a k tomu ešte reprezentačné predmety, užitočné školské pomôcky. 

Kalendár vzdelávacích programov ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2013

Kalendár podujatí - Banská Bystrica

V Ý Z V A

 

Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku

Čabianska organizácia Slovákov

Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku

(zriaďovatelia Ceny Samuela Tešedíka)

 

vyzývajú organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom v SR, ktoré majú vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa priloženého Štatútu Ceny Samuela Tešedíka navrhli  potenciálnych ocenených na rok 2012, a to najneskôr do 30. augusta 2012 (mailom na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).

          Cena Samuela Tešedíka sa  bude  udeľovať každoročnepočnúc rokom 2012 spravidla trom osobám za splnenie jednej alebo viacerých z nasledovných podmienok:

a) za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí;

b) za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí;

c) za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež v slovenských komunitách v zahraničí;

d) za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí.

          Cenu udeľujú ziaďovatelia v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí.

Vzhľadom na objektívne príčiny zriaďovatelia v roku 2012 rozhodli o modifikácii termínu na podávanie návrhov na ocenených do 30. augusta 2012.

Tešíme sa na spoluprácu.

S pozdravom

Mgr. Pavel HLÁSNIK,

predseda SEK

v mene zriaďovateľov

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef12086 #160714090159