This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Čítať ďalej: Naši predstavitelia na medzinárodnej konferencii v BratislaveV dňoch 22. – 25. októbra 2013 v hoteli Bôrik v Bratislave sa konala medzinárodná konferencia Slovenčina vo svete – súčasný stav a perspektívy. Konferencia sa konala pod záštitou ministra školstva, vedy , výskumu a športu Slovenskej republiky Dušana Čaploviča a organizovalo ju Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s viacerými inštitúciami, Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Svetovým združením Slovákov, Slovenskou akadémiou vied, Univerzitou Komenského v Bratislave, Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a s ďalšími slovakistickými pracoviskami na Slovensku.

Dňa 11. októbra 2013 v Sarvaši (Maďarsko) na Stretnutí slovenských dolnozemských učiteľov po druhýkrát udelili Cenu Samuela Tešedíka. Nositeľmi sú: 
Edita Pečeňová (Maďarsko), Ján Kaňa (Srbsko) a Oľga Suchánska (Rumunsko).Čítať ďalej: Po druhýkrát Cena Samuela Tešedíka
 

Čítať ďalej: Prvé zasadnutie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ
V pondelok 4. novembra 2013 v priestoroch Demokraticého zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku v Nadlaku sa stretli členovia Komisie pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí – Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu. Na zasadnutí boli prítomní členovia sekcie: učitelia, profesori, riaditelia a zástupcovia rôznych pedgagogických a národnostných inštitúcií z Rumunska, Srbska, Maďarska, Chorvátska, Ukrajiny, kým z Poľska sa tohto stretnutia nezúčastnil nikto. Z ÚSŽZ bol prítomný predseda Igor Furdík a pracovníčka teritoriálneho, kultúrneho a informačného odboru Úradu Božena Malíková.
Po úvodných slovách Igor Furdík ,predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, predniesol na posúdenie a schválenie návrh na Štatút Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ, ktorí prítomní aj schválili. Na návrh predsedu Komisia bude zasadať dvakrát do roka.
Prítomní na zasadnutí zvolili aj vedenie Komisie pre školstvo a vzdelanie ÚSŽZ v zložení: Pavel Hlásnik, predseda, Vilma Privarová, podpredsedníčka a Božena Malíková, tajomníčka Komisie.

Dirigenti a kantori prišli na svoje
 
Asociácia slovenských pedagógov už mnohokrát konkrétnymi krokmi a podujatiami poukázala na široké pole pôsobnosti. Svojím ďalším úspešným podujatím opäť vzbudila záujem pedagogickej verejnosti, ale v hudobnom odbore, keď v dňoch 19. až 21. augusta v Petrovci zorganizovala Letný zborový kemp.
Kemp bol aj tohto roku medzinárodného rázu, keďže okrem účastníkov z Petrovca, Kulpína, Selenče, Bingule, Zreňanina, Starej Pazovy, ktorých bolo šestnásť, aj nadlackí Slováci mali svojich predstaviteľov. K tomu aj obsadenie prednášateľskej časti bolo medzinárodné, lebo okrem tunajších odborníkov svoje poznatky a skúsenosti z okruhu cirkevnej zborovej hudby účastníkom preniesol organista a dirigent zo Slovenska BcA. Vladimír Kopačík. Pracovné dielne mali na starosti profesorky hudobnej kultúry Anna Medveďová, Mariena Stankovićová-Kriváková a PaedDr. Juraj Súdi. 
-To, čo je zaujímavé pre tohtoročný kemp, je to, že sme dali dokopy kantorov, dirigentov a dokonca aj študentov hudby, čo znamená, že ASP podporuje všetky formy zborových zoskupení a snaží sa pomôcť im po didakticko-metodickej stránke, - hovorí Anna Medveďová, organizátorka podujatia. 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef12086 #160714090159