This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Čítať ďalej: Záverečný deň práce Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2014

Dňa 31.10.2014 pokračovala práca Stálej konferencie vystúpeniami jednotlivých účastníkov. Odzneli cenné príspevky, v ktorých si účastníci vymenili informácie a praktické skúsenosti o možných spôsoboch získavania podpory pre svoju činnosť nielen z legislatívne stránky na úrovni jednotlivých štátov, ale i z praktickej stránky na regionálnej úrovni a na úrovni obcí. Záujem účastníkov bol v priebehu diskusie orientovaný aj na tak vážne témy, ako je otázka ako zachovať národné povedomie a jazyk u mladej generácie a otázkam prípravy novej koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, ktorej príprava je aktuálnou prioritou ÚSŽZ. Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyzval účastníkov k aktívnej účasti na príprave tohto významného dokumentu, ktorý načrtne priority a smerovanie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu ku krajanom na najbližšie roky.

Čítať ďalej: Rozhlasová súťaž recitátorov
V sobotu 25. októbra 2014 sa v študiu M v Novom Sade uskutocnil 41. ročník rozhlasovej súťaže mladých recitátorov.  Možnosť recitovať poéziu a prózu mladí recitátori mali v štyroch súťažných kategóriách. 
Slovenská redakcia rádia  Nový Sad zorganizovala rozhlasovú súťaž, ktorú finančne podporila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Asociácia slovenských pedagógov a Matica slovenská v Srbsku. Finančne súťaž podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Úvodom sa prihovoril spisovateľ Miroslav Demák, ktorému bola venovaná aj revuálna časť.  Porotu, ktorá hodnotila recitátorov tvorili Daniela Legíňová Sabová, Ján Čáni a Ján Širka.
V kategórii nižších ročníkov v prednese poézie tretiu cenu získala Valéria Vitézová, druhé miesto obsadil Kristián Baček a najlepší prednes mal Filip Gál. 

Čítať ďalej: Tešedíkova Cena a stretnutie slovenských dolnozemských pedagógov
Tohoročné v poradí piate stretnutie slovenských dolnozemských pedagógov sa uskutočnilo v Rumunsku, v Nadlaku, v dňoch 17.-19.októbra 2014. Už tradične prvého dňa stretnutia sa udelila Cena Samuela Tešedíkaza vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí,  za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí,  za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež v slovenských komunitách v zahraničí a za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí.Tohoroční laureáti sú Pavel Bujtár z Nadlaku, Pavel Tomáš u Kovačice, Libuša Pestiová z Békešskej  Čaby a JUDr. Dagmar Hupková bývalá pracovníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Kovačičan Pavel Tomáš už vyše tridsať rokov pracuje ako učiteľ hudobnej kultúry v Kovačici a v Padine, pracuje so školským chórom a orchestrom a v posledných rokoch s nimi zaznamenáva vynikajúce výsledky: prvé miesta vo Vojvodine a v Srbsku.

Čítať ďalej: Podpísaná Dolnozemská dohoda

V priestoroch Čabianskej organizácii Slovákov v Békešskej Čabe v Maďarsku bola 10. októbra 2014 podpísaná Dolnozemská dohoda pre realizáciu 26 spoločných projektov, ktoré sa podajú na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2015. Podpisovateľmi zmluvy za Maďarsko sú: Celoštátna slovenská samospráva a Čabianska organizácia Slovákov; za Rumunsko: Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku, Kultúra a vedecká spoločnosť Ivana Krasku a Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku; za Srbsko: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Asociácia slovenských pedagógov, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Matica slovenská v Srbsku. 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef12086 #160714090159