This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Od 4. - 5. júna 2015 v Bratislave prebiehalo 3. Zasadnutie  Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ. Na zasadnutí  sa zúčastnili aj predstavitelia  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  a zo Srbska  zasadnutia sa aktívne zúčastnili Mária Andášiková, Pavel Belička a Svetlana Zolňanová. Účastníci tohoto zasadnutia sa snažili spoločne riešiť závažné otázky v oblasti školstva a vzdelávania Slovákov v zahraničí.

Čítať ďalej: Správa z výročného zhromaždenia Asociácie slovenských pedagógov
 V sobotu 28.03.2015 v rámci odborného zdokonaľovania bolo výročné zhromaždenie Asociácie slovenských pedagógov. Prítomným (zo 90 učiteľov z Báčky a Banátu) sa najprv prihovorila predsedníčka ASP Mária Andrášiková a navrhla pracovné predsedníctvo: Annamária Boldocká – Grbićová (predsedníčka), Svetlana Zolňanová (členka), Ruženka Ďuríková (členka)  a  Vesna Valihorová – Filipovićová (zapisovateľka). Predseníčka Annamária Boldocká – Grbićová navrhla nasledovný rokovací program:
1. Správa o činnosti ASP za rok 2014 (predsedníčka ASP Mária Andrášiková)
2. Finančná správa za rok 2014 (účtovníčka ASP Katarína Slavková)
3. Program práce ASP v nastávajúcom období (predsedníčka ASP Mária Andrášiková)
4. Potvrdenie a zakladanie nových aktívov
5. Rôzne

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef12086 #160714090159