This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

V nastávajúcom období ASP, profesíjne slobodné nezávislé a neziskové združenie,  bude pokračovať po zabehanom chodníku, ktorým sa uberá pätnásť rokov. Predovšetkým bude pokračovať v práci v ďalšom skvalitňovaní, zveľaďovaní a modernizovaní nášho menšinového školstva.

Dňa 16. marca 2016 v miestnostiach ASP zasadala Dozorná rada. Na zasadnutí boli prítomní členovia Dozornej rady: predsedníčka DR Anna Medveďová, členovia Jaroslav Grňa a Zuzana Maglovská a účtovníčka ASP Katarína Slavková .

Trojčlenná Dozorná rada preskúmala a preverila celkové hospodárenie ASP, pričom dospela k uzáveru, že všetky knihy a účty sú v súlade s platným zákonom a predpismi.

Dozorná rada ASP po preskúmaní konsolidovanej účtovnej závierky ASP za rok 2015 odporúča zhromaždeniu túto správu schváliť.

FINANČNÁ SPRÁVA ZA ROK  2015

V nastávajúcom období ASP, profesijné slobodné nezávislé a neziskové združenie, bude pokračovať po zabehanom chodníku, ktorým sa uberá pätnásť rokov. Predovšetkým bude pokračovať v práci v ďalšom skvalitňovaní, zveľaďovaní a modernizovaní nášho menšinového školstva.

Strategické ciele ASP :

Čítať ďalej: Koordinácia spoločných dolnozemských projektov

Na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci 8. februára 2016 prebiehala porada o realizácii spoločných projektov medzi osvetovými inštitúciami v slovenskej reči z Maďarska, Rumunska a zo Srbska. Výbor pre vzdelávanie NRSNM na porade zastupovali Ján Brna (predseda) a Svetlana Zolňanová (koordinátorka), Asociáciu slovanských pedagógov Mária Andrášiková (predsedníčka), Školskú komisiu Matice slovenskej v Srbsku Anna Medveďová, Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku Pavel Hlásnik a Ľudmila Šomráková a Čabiansku organizáciu Slovákov v Maďarsku Edita Pečeňová. Na porade boli navrhnuté nasledovné podujatia:

Čítať ďalej: Koordinačná porada v Bratislave

29. januára sa na FFUK v Bratislave v organizácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uskutočnila koordinačná porada k vzdelávacím programom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2016.

Po uvítacích slovách predsedu Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí pána Jána Varšu, slova sa ujala Katarína Čamborová -  riaditeľka odboru rozvojovej pomoci a služieb pri zabezpečení medzinárodnej spolupráci pri MŠVVaŠ SR. Ponuku vzdelávacích aktivít na rok 2016 predstavili Centrum ďalšieho vzdelávania v Bratislave, Metodické centrum z Banskej Bystrice a Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Čítať ďalej: Spoznaj svoju dedinu

V pondelok 21. decembra 2015 na petrovskej škole v troch triedach 5. ročníka prebiehali nezvyčajné hodiny slovenčiny. Hodiny boli venované minulosti  našej osady, presnejšie ľudovým názvom petrovských ulíc. Realizoval ich diplomovaný etnológ Marijan Pavlov, ktorý je zároveň  aj autorom výskumno-edukačného projektu Spoznaj svoju dedinu.

Čítať ďalej: V ÚKVS v Novom Sade - Za slnkom napoludnie

Publikáciu o sťahovaní Slovákov na Dolnú zem Za slkom napoludnie v utorok 8.decembra slávnostne vyprevadili na cestu k čitateľom. Večierok venovaný prezentácii tohto knižného vydania autora Dr.Sc. Jána Babiaka v z Kulina bol v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade. Vydavateľom knihy, ktorú vytlačili v 300 exemplároch, je Asociácia slovenských pedagógov...

Čítať ďalej: Príručka zo slovenského jazyka autoriek z Kovačice - Slovenčina ako hračka

Po Krátkej gramatike slovenského jazyka pre žiakov vyšších ročníkov, ktorá vyšla tlačou v uplynulom roku, jej autorky Zuzana Lenhartová a Anna Hrková, profesorky slovenského jazyka a literatúry, pripravili ďalšiu príručku. Podľa slov recenzentky profesorky Márie Kotvášovej-Jonášovej mala by zrozumiteľnou, nenáročnou a jednoduchou formou otvoriť dvierka do sveta ľahkej slovenčiny.

Čítať ďalej: Výtvarný tábor pre žiakov v Báčskom Petrovci Makovička

V zborovni a v učebniach Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci aj minulý víkend bolo rušno. Po seminári zo slovenčiny predminulú sobotu 28.novembra v petrovskej škole usporiadali ďalšie podujatie, a bol to Výtvarný tábor Makovička, ktorú škola organizuje už šestnástykrát. Tohtoročnú Makovičku organizátori tematicky naladili na symboliku čísel, či už ide o čísla v magickom, alebo v mytologickom význame.

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef12086 #160714090159