This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Čítať ďalej: Vzlet - dnes a zajtra

V sobotu 5. novembra 2016 v rámci 8. seminára pre žiakov z rozličných základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským Vyčarené čaro ľudových rozprávok v zborovni petrovskej školy  prebiehal okrúhly stôl pod názvom Vzlet – dnes a zajtra. Okrúhly stôl usporiadali Asociácia slovenských pedagógov, ZŠ Jána Čajaka, NVU Hlas ľudu a redakcia Vzletu. Zúčastnili sa ho na seminári prítomné učiteľky slovenčiny, redaktorka Ústavu pre učebnice Mariena Korošová a zamestnanci NVU Hlas ľudu.

Čítať ďalej: Školský oskar pre film o ZŠ v Kovačici

Podľa rozhodnutia výberovej komisie Filmového festivalu KREF, LipDub film Základnej školy Mladých pokolení v Kovačici, získal prvý školský Oskar na Balkáne.

Prvý školský Oskar v mene školy slávnostne prijali  D. Poliaková a A. Hrková.

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Asociácia slovenských pedagógov za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí plánuje podporiť žiakov a učiteľov, ktorí sa snažia udržiavať svoje tradície za účelom skvalitnenia vyučovania v slovenskej reči na školách a zachovania národnej identity.

V projekte Moji slovenskí predkovia sa môžu zúčastniť všetci žiaci, ktorí navštevujú výučbu v triedach s vyučovacím jazykom slovenským alebo chodia na hodiny slovenčiny, tak že zašľú na NRSNM svoj rodokmeň, teda dôkaz o slovenskom pôvode aspoň u jedného z rodičov. Prezentácia, plagát, poster (alebo iný spôsob,na ktorý sa rozhodnete) má byť po slovensky.

Čítať ďalej: Okrúhly stôl kolegov rusínskeho a slovenského jazyka

V pondelok 29.8. 2016 v zborovni školy sa prvýkrát stretli učitelia a kolegovia dvoch menšinových príslušností, slovenskej a rusínskej. Cieľ ich stretnutia bola problematika týkajúca sa vyučovania týchto dvoch jazykov na základných a stredných školách. Pri okrúhlom stole, ktorý zorganizovali Národnostná rada spolu s Asociáciou slovenských pedagógov a Aktívom učiteľov rusínskeho jazyka pod názvom Postavenie materinského jazyka nacionálnych menšín vo Vojvodine, prítomní hovorili o svojich problémoch, skúsenostiach a až aj o nepríjemnostiach, s ktorými sa stretajú a zápasia.

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef12086 #160714090159