This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Čítať ďalej: Noc s Andersenom

V Základnej škole Mladých pokolení v Kovačici 3.apríla 2017 prebiehala Noc s Andersenom. Tento projekt sa realizoval v mnohých krajinách Európy, ale pre nás je dôležité, že sa po prvýkrát uskutočnik v Srbsku.

Čítať ďalej: Správa z výročného zhromaždenia Asociácie slovenských pedagógov 2017

V piatok 10.03.2017 o 15,00 hod. v Slávnostnej sieni na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci  sa uskutočnilo výročné zhromaždenie Asociácie slovenských pedagógov.

Na úvod  všetkých prítomných  privítala a srdečne sa prihovorila predsedníčka ASP Mária Andrášiková.

V nastávajúcom období ASP, profesíjne slobodné nezávislé a neziskové združenie,  bude pokračovať po zabehanom chodníku, ktorým sa uberá šestnásť rokov. Predovšetkým bude pokračovať v práci v ďalšom skvalitňovaní, zveľaďovaní a modernizovaní nášho menšinového školstva.

Strategické ciele ASP:

Dňa 6. marca 2017 v miestnostiach ASP zasadala Dozorná rada. Na zasadnutí boli prítomní členovia Dozornej rady: predsedníčka DR Anna Medveďová, členovia Jaroslav Grňa a Zuzana Maglovská a účtovníčka ASP Katarína Slavková .

Trojčlenná Dozorná rada preskúmala a preverila celkové hospodárenie ASP, pričom dospela k uzáveru, že všetky knihy a účty sú v súlade s platným zákonom a predpismi.

Príjmy z donácií:

Úrad Slovákov žijucich v zahraničí................................533.776,89 dinárov

Obec Báčsky Petrovec.......................................................40.000,00

Aktivovanie odložených príjmov.......................................25.477,64

(Podrobný popis aktivít Asociácie slovenských pedagógov v roku 2016)

Január:

29. januára2016 na FFUK v Bratislave v organizácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa uskutočnila koordinačná porada k vzdelávacím programom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2016. Ponuku vzdelávacích aktivít na rok 2016 predstavili Centrum ďalšieho vzdelávania v Bratislave, Metodické centrum z Banskej Bystrice a FF Univerzity Komenského v Bratislave. Na porade sa zúčastnili: Svetlana Zolňanová, Zuzana Lenhartová, Anna Medveďová a Katarína Melegová-Melichová.

Čítať ďalej: Koordinačná porada v Bratislave

27. januára sa na FFUK v Bratislave v organizácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uskutočnila koordinačná porada k vzdelávacím programom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2017.

Čítať ďalej: 17. ročník výtvarného táboru Makovička

V sobotu 26. novembra 2016 v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci prebiehal 17. ročník výtvarného táboru Makovička. Na Makovičku pricestovali žiaci zo Starej Pazovy, Kysáča, Pivnice, Selenče, Hložian, Kulpína a Maglića.

Makovičkári (bolo ich okolo 70) sa rozhodli pre prácu v jednej z troch ponúknutých dielní: pre maliarsku, sochársku alebo grafickú dielňu. Dielne viedli učitelia výtvarnej kultúry Verica Tanackovićová a Ján Agarský a študentka Emília Valentíková, ktorí v rámci dielne rozhodovali o téme. „Kresliari“ sa zamerali na vzorky, sochári na zvieratká z rozprávok a grafici na divadlo.

Čítať ďalej: Sľubné začiatky spolupráce

V sobotu 21. novembra 2016 v Iloku v Chorvátsku bol usporiadaný 23. ročník Literárno-recitačno-dramatickej prehliadky Slovenčina moja. Hostiteľom tohto celoštátneho podujatia bola ZŠ Julija Benešića v Iloku a Matica slovenská v Iloku. V programe účinkovalo okolo 100 žiakov zo základných a stredných škôl v Chorvátsku. Na tomto podujatí sa zúčastnili i hostia: Ján Brna, predseda Výboru pre vzdelávanie, Tatiana Naďová, podpredsedníčka Výboru pre vzdelávanie, Mária Andrášiková predsedníčka Asociácie slovenských pedagógov a recitátorky Emília Gániová, žiačka ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci a Ema Pudelková žiačka ZŠ 15. októbra v Pivnici. Cieľom tejto návštevy bolo oživiť krajanskú spoluprácu v oblasti školstva.

Čítať ďalej: 43. Rozhlasová súťaž recitátorov

V sobotu 5. novembra 2016  Slovenská redakcia Rádia Nový Sad v štúdiu M v Novom Sade zorganizovala 43. ročník Rozhlasovej súťaže mladých recitátorov za finančnej podpory Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Asociácie slovenských pedagógov, Matice slovenskej v Srbsku a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Rozhlasovej súťaže sa zúčastnili 49 mladí recitátori, ktorí súťažili v štyroch kategóriách: poézia - nižšie ročníky, próza -  vyššie ročníky, poézia – vyššie ročníky a poézia – stredné a vysoké školy.

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef12086 #160714090159